• شرکت خدمات ارتباطی MTN ایرانسل
  • واحد پذیرش تعمیر گاهی ایران خودرو
  •  لاستیک بارز
  • هتل نارنجستان
  • باشگاه استقلال
  • وایمکس ایرانسل
  • بیمه آسیا
  • حجیم دانه میهن (پفیلا)
  • روغن مایع نینا
  • شرکت دستکش حریر ایران-رز مریم
  • کارت نارنجی سایپا
  • منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس
  • موسسه مالی و اعتباری مهر
  •  طرح های مذهبی
  • روغن موتور موتوسل